Nekrolog Artura Hojana

Ku pamięci Artura Hojana, ur. 7 sierpnia 1973 r., zm. 9 lutego 2014 r.

Artur urodził się w Kościanie i studiował geografię w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz i zaczął interesować się tematem zbrodni nazistowskich w okupowanej Polsce, a przede wszystkim morderstwami na pacjentach. W jego rodzinnym mieście Kościanie w 1940 roku zamordowano pacjentów szpitala psychiatrycznego. W 2005 r. założył razem z Cameronem Munro stowarzyszenie Tiergartenstrasse4Association w celu bardziej systematycznego badania masowych zbrodni nazistów, takich jak tak zwanej „eutanazji”, holokaustu w Kraju Warty lub podobozów Auschwitz.

Artur odegrał istotną rolę w powstaniu strony internetowej tego stowarzyszenia. Przez trzy lata organizował i przeprowadzał w ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz badania terenowe nt. podobozów byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Był nie tylko cenionym referentem na konferencjach, ale również autorem drukowanym w wielu czasopismach i dziełach zbiorowych publikując artykuły na temat nazistowskiej „eutanazji”, eugeniki oraz mobilnych komór gazowych. Przegląd twórczości Artura można znaleźć na stronie internetowej Tiergartenstrasse4.

Aż do swojej śmierci pracował nad książką nt. polskiego komanda w obozie zagłady Kulmhof. Pozostaje nadzieja, iż zostanie ona opublikowana upamiętniając osobę Artura i jego pracę.

Po jego śmierci stowarzyszenie Tiergartenstrasse4Association zostało przeniesione do Berlina i założone ponownie jako Tiergarten4Association. Naszą ciągłą pracę poświęcamy pamięci życia i pracy Artura Hojana.

Artur był prawdziwym przyjacielem. Jego poświęcenie się badaniom nad nazistowskimi zbrodniami w okupowanej Polsce pozostaje niezrównane. Pozostawił żonę i córkę, które mogą być dumne z jego krótkiego życia i jego wielu osiągnięć. Nie zapomnimy o Arturze.

do góry